Výchova a vzdělávání

Montessori pedagogika

– od školního roku 2013/2014 pracujeme podle Montessori pedagogiky  (ctíme filozofii M.Montessori, respektujeme senzitivní vývojové fáze dítěte, v rámci volné práce využíváme montessori pomůcek zařazených do oblastí praktického života, smyslové výchovy, jazyka a matematiky)

– při výchově a vzdělávání se snažíme dodržovat věkové rozložení skupin podle M.Montessori ( 3 – 6 let)

– zpravidla pro děti od 3 do 7 let

Rozšířená výuka anglického jazyka – děti se setkávají s AJ v průběhu dne v rámci běžných činností

plavání- součástí programu v MŠ je výuka plavání v budově MŠ pro děti od 4 let

 

Projekty

Facebook

Dětské studio Racek, MŠ a ZŠ Klíček

Kontakty

Adresa
U Nových staveb 2,
Krnov 794 01

Telefony
Studio Racek: 604 477 615
MŠ, ZŠ Klíček: 734 384 426

Emaily
detskestudioracek@centrum.cz katesi@centrum.cz