MŠ,ZŠ,ŠD Klíček 63

PLAKÁT

Název projektu: MŠ,ZŠ,ŠD Klíček 63

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010055

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 795 878 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.