Přeplaveme hranice – společné kurzy plavání pro děti

Evropský fond pro regionální rozvoj - překračujeme hranice

Evropský fond pro regionální rozvoj – překračujeme hranice

Číslo projektu:

CZ.3.22/3.3.07/ 11.02742

Název operačního programu:

Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů

Datum zahájení projektu:

1. 2. 2012

Datum ukončení projektu:

30. 6. 2013

Partner projektu:

Przedskole nr 2 z Oddzialami Integracyjnymi im., Glubczyce

Stručný obsah projektu:

Hlavním důvodem pro přípravu projektu zaměřeného na výuku plavání je skutečnost, že polské děti tuto možnost v gmině Glubczyce vůbec nemají a kurzy plavání se jim velmi líbily. Samotný projekt spočívá v uspořádání metodicky uceleného kurzu plavání pro děti, který bude probíhat pravidelně 1x týdně ve smíšených česko-polských skupinách. Naším cílem je

navázání trvalé českopolské spolupráce a umožnit setkávání českých a polských dětí na společném projektu, který se uskuteční po obou stranách hranice. Realizace projektu spočívá v pravidelných kurzech plavání v Krnově a 2 seminářů pro učitele v polských Glubczycích.

Cílem kurzu plavání je naučit děti pozitivnímu vztahu k vodě, základním plaveckým dovednostem, prvkům sebezáchrany, základům plaveckých stylů. Dílčími cíly projektu je respektovat jeden druhého, umět najít společnou řeč, přestože si nerozumíme, naučit se přijímat ostatní děti takové jaké jsou a vytvořením smíšených skupin se pokusit ztmelit kolektiv dětí různých národností v jednotný celek, který je schopen fungovat na základě

kamarádských vzahů, které se budou neustále upevňovat na dalších společných projektech. Děti prohloubí a navážou nová přátelství se svými přeshraničními vrstevníky, lépe poznají jejich jazyk, kulturu a prostředí.

Semináře pro učitele budou 2. Seminář První pomoci bude zaměřen zajména na poskytnutí první pomoci, prevenci a ošetření úrazů dětí. Součástí bude vytvoření česko-polského slovníčku základních pojmů. Druhý seminář bude zaměřen na metodiku psychomotorického vývoje.

Celkově se do projektu zapojí asi 100 předškolních českých a polských dětí , 10 pedagogů z české a polské strany, 2 instruktorky plavání, tlumočník a odborný lektor První pomoci. Organizačně a technicky bude projekt zajištěn týmem zkušených českých pedagožek a jejich polských kolegyň.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je pokračování již navázané spolupráce a její další rozvoj mezi mateřskými školami v Česku a Polsku a aktivní zapojení nejmladší generace dětí do dění v příhraničním regionu (aktivní seznamování se sportovní aktivitou plavání, která je pro zejména pro polské děti velmi přínosná z hlediska nemožnosti realizace v Glubczycích, jazykem a prostředím přeshraničního souseda). Projekt naplňuje jeden z cílů Fondu mikroprojektu, kterým je zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí, zlepšení kvality života a vytvoření spolupracujících systémů na obou stranách hranice. V souladu s Prioritami Fondu se jedná o aktivitu typu People-to-people s přeshraničním dopadem, navíc projekt přispěje k rozvoji spolupráce mezi komunitami po obou stranách hranice, napomůže ke zlepšení kulturního a vzdělávacího rozvoje, životních podmínek, k navázání nových kontaktů a povzbudí aktivitu regionu při zapojení do programu přeshraniční spolupráce.

Tento projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů.

Napsat komentář