Spolu bez hranic

loga_praded_komplet_samoplepky

PROJEKT

Ve školním roce 2010/11 jsme se účastnili realizace projektu Spolu bez hranic, při němž jsme navázali  přátelství s Mateřskou školou v Glubčicích. Kromě nových zážitků a zkušeností jsme získali kamarády, u kterých jsme si dokázali, že odlišná řeč v tomto typu partnerství nehraje vůbec žádnou roli. I když nám byl pan tlumočník v každé situaci nápomocen, přesto děti  poměrně záhy zjistily, že česká i polská řeč si je velice podobná a jako jazykovou bariéru ji vůbec nevnímaly. Kromě této zkušenosti děti poznaly i tradice a zvyky jiné společnosti.

První setkání proběhlo na půdě Mateřské školy Klíček. Tématem byla „voda“. Děti obou národností byly společně rozděleny do tří skupin a následně si každá skupina prošla námi vytvořenou nabídku aktivity. Polské děti byly nesporně nadšeny z bazénu s teplou vodou a spoustou pomůcek do vody, se kterými běžně pracují děti naší školy při pravidelných plaveckých lekcích. Zkušené lektorky děti motivovaly k činnostem tak zajímavě, že čas rychle utekl a skupina se mohla přesunout do ateliéru. Formou arteterapie dětem byla puštěna uklidňující melodie a za zvuku zpěvu lesních ptáků a bublání studánky si děti uvědomily krásu přírody. Nejdříve měly možnost si do studánky zabublat slámkou a svým dechem zčeřit hladinu. Šátkem měly možnost znázornit lehkost pramínku potůčků v dravost řek. Všechny své pocity pak přenesly barvami na papír. K tomu využily všech možných dostupných nástrojů – štětců, houbiček, špejlí nebo listů a větviček s jehličím. Své výtvory si pak mohly odvézt domů. Třetí zajímavou činností byla muzikoterapie, s jejíž pomocí děti snadněji navázaly komunikaci, vztahy a vyjádily emocionální, sociální a kognitivní potřeby. Děti z Polska zazpívaly svou oblíbenou píseň svým jazykem, zatímco děti naší školy pozorně poslouchaly. Poté  děti MŠ Klíček zazpívaly  píseň o tuleni. Bylo velmi milé, že děti z Glubčic se nenechaly zahanbit a přidaly se do rytmu popěvkem la. Kromě zpěvu si děti mohly vyzkoušet různé hudební nástroje jako jsou bubny, perkusivní nástroje, dřevěné nástroje, tibetské mísy, gongy, brumle a další, díky nimž se podílely na aktivní tvorbě a vlastní produkci hudby. Děti obou národností si touto cestou vybudovaly k sobě důvěru a porozumění. Důkazem příjemné atmosféry jsou fotografie, které najdete na adrese http://www.rajce.net/a5293332

Druhé setkání vyvrcholilo výletem nejen za hranice našeho města, ale i státu. Úderem deváté hodiny jsme se ocitli před branami MŠ v Glubčicích. Naším záměrem bylo seznámit nové kamarády s tradicemi Velikonoc, které slavíme u nás a zároveň poznat tradice našich přátel. Děti z Polska si pro nás připravily nádherné vystoupení, kterým nás mile přivítaly. Zároveň nám ukázaly košíček plný dobrot, kterým hostí koledníky. Poté jsme společně vyráběli kraslice a pletli pomlázky, o které děti jevily velký zájem. Závěrem jsme dětem pověděli koledu a předvedli náš velikonoční pomlázkový zvyk. Bylo nám velmi líto, že čas takto rychle utekl a my museli opět nasednout do autobusu. Vraceli jsme se šťastni, plni dojmů a těšili jsme se na další společné setkání. Fotografie naleznete na adrese http://www.rajce.net/a5293378

Třetí setkání proběhlo společnou cestou autobusem do centra Bongo v Brně. Cesty jsme se všichni obávali, ale proběhla v naprostém pořádku a pohodě. Téměř celou cestu jsme zpívali a na místo jsme dorazili kolem jedenácté hodiny. Na posilnění jsme snědli koláč a vyrazili vstříc trampolínám, klouzačkám, balónkům a sítím. Cesta nazpátek uběhla velmi v tichosti za spokojeného pobrukování ze spánku nejmenších pasažérů. Laughing Fotografie na adrese http://www.rajce.net/a5298601

Čtvrté setkání proběhlo v naší škole. Tématem bylo Slunce. Počasí nám naštěstí vyšlo na  výbornou a my mohli využít naší zahrady. Sluníčko bylo příjemnou motivací ke splnění úkolu – z velkého archu papíru vytvořit slunce. Avšak ne obyčejné. Nerůznějšími metodami jsme docílili výsledku a vytvořená sluníčka nás hřejí i v zimních měsících na zahradě. V muzikoterapeutické dílně si děti za zvuků ladné hudby odpočaly a v bazénu si poskotačily.

Páté setkání provázelo zábavné dopoledne na zahradě plné her a sportovních stanovišť. Odměnou za splnění všech úkolů byl skákací hrad. Samozřejmostí byl již tolik oblíben bazén a nechyběla ani muzikoterapeutická dílna. Fotografie na adrese http://www.rajce.net/a5925734

Šesté setkání proběhlo na půdě polské MŠ, kde si pro nás děti připravily vystoupení plné barev. Tématem byly Barvy podzimu. Děti měly překrásné kostýmy. Bylo vidět, že děti i p.učitelky měly vše propracované do nejmenších detailů. Po vystoupení jsme se zúčastnily muzikodílny, kde za příjemných teplých Vivaldiho tónu jsme si podzim mohli krásně představit. Z Polska jsme si přivezli obrázek „stromu přátelství“ a také vzpomínky na legraci při práci s padákem. Fotografie  http://www.rajce.net/a5925727

Na poslední adventní setkání jsme se všichni těšili. Připravili jsme si pro naše kamarády krásný svícen a darovali jim ho jako dárek společně s rolničkou pro štěstí. Společně jsme vyrobili vánoční ozdoby a ozdobili vánoční strom. Byl to den plný pohody a klidu. Bylo nám až líto, že je to náš poslední den setkání, avšak již v zápětí jsme se dověděli, že od února se  budeme setkávat pravidelně v bazénu při realizaci dalšího projektu. Máme z toho velkou radost – a víte proč? Máme nové kamarády a věřte nebo ne, jazyk pro nás není žádná bariéra. 🙂

Napsat komentář