Název a cíle projektu

Evropský fond pro regionální rozvoj - překračujeme hranice

Název projektu:

SPOLU BEZ HRANIC

Číslo projektu:

CZ.3.22/3.3.07/10.02055

Název operačního programu:

Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů

Datum zahájení projektu:

1. 1. 2011

Datum ukončení projektu:

  1. 1. 2012

Partner projektu:

Przedskole nr 2 z Oddzialami Integracyjnymi im., Glubczyce

Stručný obsah projektu:

 

MŠ Klíček je zaměřena na alternativní vzdělávání s výukou cizíhoho jazyka. Myšlenka společného  projektu s MŠ v Polsku, nás zaujala a rozhodli jsme se zrealizovat během roku 2011 společné kulturní a vzdělávací workshopy, sportovní den na zahradě krnovské školky a 1 společný výlet (centrum Bongo Brno). Naším cílem je navázání trvalé českopolské spolupráce a umožnit setkání českých a polských dětí na společném projektu, který se uskuteční po obou stranách hranice. Realizace projektu spočívá v 5 společných workshopech, které budou zaměřeny na seznámení dětí i pedagogů s technikami muzikoterapie, arteterapie, vánočních a velikonočních tradic a plaváním (3 se uskuteční v prostorách české školky a 2 v prostorách polské školky). Cílem je naučit děti respektovat jeden druhého, umět najít společnou řeč, přestože si nerozumíme, naučit se přijímat ostatní děti takové jaké jsou a prací na společných projektech se pokusit ztmelit kolektiv dětí různých národností v jednotný celek, který je schopen fungovat na základě kamarádských vzahů, které se budou neustále upevňovat na dalších společných projektech. Děti navážou nová přátelství se svými přeshraničními vrstevníky, lépe poznají jejich jazyk, kulturu a prostředí. Celkově se do projektu zapojí asi 80-100 předškolních českých a polských dětí a rodičů, 5 pedagogů z české a polské strany, 1 instruktorka plavání, odborný pedagogický personál RC Bongo. Organizačně a technicky bude projekt zajištěn týmem zkušených českých pedagožek a jejich polských kolegyň.

 

 

 

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je navázání nové trvalé spolupráce a její rozvoj mezi mateřskými školami v Česku a Polsku a aktivní zapojení nejmladší generace dětí do dění v příhraničním regionu (aktivní seznamování s kulturou, tradicemi, jazykem a prostředím přeshraničního souseda). Projekt naplňuje jeden z cílů Fondu mikroprojektu, kterým je zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí, zlepšení kvality života a vytvoření spolupracujících systémů na obou stranách hranice. V souladu s Prioritami Fondu se jedná o aktivitu typu People-to-people s přeshraničním dopadem, navíc projekt přispěje k rozvoji spolupráce mezi komunitami po obou stranách hranice, napomůže ke zlepšení kulturního a vzdělávacího rozvoje, životních podmínek, k navázání nových kontaktů a povzbudí aktivitu regionu při zapojení do programu přeshraniční spolupráce.

Tento projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů.

 

Napsat komentář