Spolu nejen v sedle sportujeme

loga_praded_komplet_samoplepky

Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.07/14.04360

Název operačního programu:

Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů

Harmonogram projektu:

září 2014 –  listopad 2014

Partner projektu:

Zespol szkol w Pietrowicach

Stručný obsah projektu:

1. SPORTOVNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ(září 2014) – týdenní pobyt skupiny českých a polských dětí byl zaměřený na sport a jeho důležitost v běžném životě dětí. Během prvního zářijového týdne se děti seznámily s řadou běžných sportů a pohybových her, ale celý program byl zaměřen na každodenní výuku tenisu a jezdectví. Záměrně jsme chtěli dětem přiblížit tyto 2 sporty, se kterými se běžně nesetkají, ale současně nejsou natolik nedostupné, že by se jim děti nemohli věnovat. Jezdectví jsme zvolili také proto, že ukazuje a učí děti nejen sportu, ale zejména práci a vlastní zodpovědnosti. Nebyla zde pouhá vyjížďka, ale celý proces, který následuje před a po ježdění..V současné době děti mají velmi málo možností fyzicky pracovat a jejich vidění světa je vlivem virtuálních světů velmi omezené. Chtěli jsme dětem pomoct znovu objevit přirozený svět kolem nás, který se nám stále vzdaluje. Celý týden byl navíc zaměřen na globální výchovu. Každý den jsme se věnovali jednomu živlu – oheň, voda, země a vzduch. Velmi cítíme potřebu vést děti k přemýšlení a zodpovědnosti za své činy, ale také k úctě a zodpovědnosti k ostatním lidem a celé planetě. Chtěli jsme děti naučit vidět svět v souvislostech a ukázat důležitost zdánlivě nedůležitých věcí. Škola v přírodě se velmi vydařila a děti byly spokojené.

3. SEMINÁŘ PRO UČITELE A RODIČE -Zdravá abeceda

(  listopad 2014 – Krnov):  1-denní seminář obsahoval základní teoretické i praktické  informace ke správné životosprávě,pohybovým návykům a relaxačním cvičením. Součástí semináře byla spousta materiálů, které můžeme následně využít ve své praxi s dětmi.

4. ZAHRADNÍ SLAVNOST -(říjen 2014/Krnov) – pro děti, učitele a rodiče – zahradní slavnost proběhla 16.října na zahradě MŠ. Hlavním programem bylo hodinové vystoupení klauna Bublína, jehož součástí byla bublinová školička pro děti. Současně na zahradě byla připravena výstava obrázků dětí, které vytvořily na škole v přírodě.

Napsat komentář