Učíme se společně

loga_praded_komplet_samoplepky
 
Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.07/ 13.04047

Název operačního programu:

Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů

Harmonogram projektu:

duben 2014 –  prosinec 2014

Partner projektu:

Zespol szkol w Pietrowicach

Stručný obsah projektu:

Našim cílem je více přiblížit český a polský jazyk zajímavě a aktivně během 4 workshopů, kde budou děti společně poznávat jazyk svých kamarádů formou obrázků, her, písniček a různých pomůcek. Dále chceme během 2 workshopů seznámit děti a pedagogy s pedagogikou Marie Montessori, která vychází z přirozeného vývoje dítěte a respektuje jeho přirozené vývojové a senzitivní obdobní dítěte. Cílem je připomenout dětem a zejména pedagogům a rodičům, že učení je zcela přirozený proces, který vychází z touhy po vzdělání uvnitř dítěte, nikoli z touhy a přání dospělých. Učitelé i rodiče se seznámí se senzitivními obdobími dítěte, ve kterých je dítě schopno zcela přirozeně, jednoduše a s minimálním úsilím si osvojit mnohé vědomosti a dovednosti. Pedagogika M. Montessori znamená připravené prostředí, které zahrnuje sociální, materiální, emocionální a organizační složku. S teorií se seznámí učitelé i zainateresovaní rodiče na odborném semináři k pedagogice M.Montessori. Během projektu se uskuteční 2 několika denní semináře určené učitelům i rodičům.
Celkově se do projektu zapojí asi 30 předškolních českých a polských dětí , 15 pedagogů z české a polské strany, 5 lektorů odborných seminářů, 1 tlumočník a 20 rodičů.
Organizačně a technicky bude projekt zajištěn týmem zkušených českých pedagožek a jejich polských kolegyň. Odborné semináře povedou odborníci a letoři zabývající se touto problematikou řadu let a mají velké praktické zkušenosti v této oblasti.

Aktivity projektu

ČESKO-POLSKÉ WORKSHOPY PRO DĚTI
 Český workshop (duben/květen 2014) Krnov – 2 dopoledne(2x4h) aktivní seznámení s českým jazykem (připravené prostředí, projektový den, který seznám polské kamarády s českým jazykem za pomoci obrázků, her, písniček a jiných pomůcek)
 Polský workshop (červen/září 2014) Pietrowice – 2 dopoledne(2x4h) aktivní seznámení s polským jazykem (připravené prostředí, projektový den, který seznám české kamarády s polským jazykem za pomoci obrázků, her, písniček a jiných pomůcek)
 Montessori v MŠ (říjen/listopad 2014) Krnov – 2 dopoledne(2x4h) aktivní seznámení s pedagogikou Montessori a jejím uplatněním v praxi. Učitelé si v praxi ověří své teoretické poznatky ze semináře a děti si vyzkouší práci s montessori pomůckami a materiály pro volnou práci dětí, zkusí si společnou práci se svými kamarády, chůzi po elipse, cvičení ticha a míru.
SEMINÁŘE PRO UČITELE A RODIČE
Informativní seminář Montessori pedagogiky : 5. – 8.6. – 4denní seminář obsahuje základní teoretické informace k pedagogice Montessori, vývojové potřeby dětí 0 – 6let, připravené prostředí (doma, MŠ) – smyslová výchova, praktický život, jazyk, matematika, elipsy a její význam
Respektovat a být respektován (listopad 2014 – Krnov) – 6denní seminář manželů Kopřivových, který seznamuje s respektující výchovou v rodině a škole, jak komunikovat a vychovávat děti, které jsou svobodné, ale znají hranice, které jsou ve výchově nezbytné. Jak děti oceňovat, ale nechválit a netrestat, jak posílit vnitřní motivaci k učení.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi mateřskými školami v Česku a Polsku a aktivní zapojení různých generací (dětí, pedagogů, rodičů či prarodičů) do dění v příhraničním regionu. Projekt naplňuje jeden z cílů Fondu mikroprojektu, kterým je zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí, zlepšení kvality života a vytvoření spolupracujících systémů na obou stranách hranice. V souladu s Prioritami Fondu se jedná o aktivitu typu People-to-people s přeshraničním dopadem, navíc projekt přispěje k rozvoji spolupráce mezi komunitami po obou stranách hranice, napomůže ke zlepšení kulturního a vzdělávacího rozvoje, životních podmínek, k navázání nových kontaktů a povzbudí aktivitu regionu při zapojení do programu přeshraniční spolupráce. Projekt jsme zaměřili nejen na děti, ale nezapomínáme také na jejich rodiče a učitele.

Tento projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů.

Napsat komentář